Zkušenost, stavějící na tradici – duchu, jenž prostupuje časem, mi umožňuje pomáhat druhým objevovat styl i vrcholnou eleganci.

Váš oblek je výrazným prostředkem, jak zároveň projevit svou individualitu i stavovskou konformitu, protože názory druhých na Vaši erudici úměrně zrcadlí Váš vzhled a eleganci.

Jinými slovy právník se může obrazně obléci spravedlností nebo lékař soucitem, ale je to i doslovné oblečení, kterým ujistí druhé o kvalitě svého vzdělání a schopnostech.